Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Rozpoczynamy rekrutację na drugi wyjazd uczniów ZSZ nr 4 na staż, realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy.” 2018-1-PL01-KA102-047896

Rozpoczynamy rekrutację na drugi wyjazd uczniów ZSZ nr 4 na staż, realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy.”2018-1-PL01-KA102-047896, który będzie realizowany na Cyprze w terminie wrzesień/październik 2019. Projekt skierowany jest do uczniów Publicznego Technikum nr 2 w Opolu, kształcących się w zawodach:
- technik żywienia i usług gastronomicznych (klasa 2tg)
- technik hotelarstwa (klasa 2hot)
- technik technologii żywności (2tż) jako staż dodatkowy
- technik obsługi turystycznej (2tot).

Ilość miejsc w każdym zawodzie uzależniona jest od potrzeb pracodawcy. W procesie rekrutacji pod uwagę będą brane poniższe kryteria selekcji uczniów(oceny za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019):
- zachowanie - do 4 pkt.
- znajomość języka angielskiego zawodowego - do 8 pkt.
- ocena z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - do 5pkt.
- średnia ocena z ostatniego semestru - do 3pkt.
- aktywność na terenie szkoły i poza nią (olimpiady, turnieje, zawody, akademie, itp.- do 5pkt. (w zależności od rangi wydarzenia)
- pochodzenie ucznia ze wsi, z rodzin biednych, niepełnych lub patologicznych –do 4pkt. - opinia wychowawcy - do 4pkt.

Maksymalna ilość otrzymanych punktów wynosi 33. Na staż wyjedzie 16 osób z największą ilością punktów.Druki zgłoszeniowe do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stroniewww.szkola.zsz4.opole.plOsoby zainteresowane powinny złożyć je wypełnione w sekretariacie w terminie do25.03.2019 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 5.04.2019 Uczniom przysługuje możliwość odwołania się w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników.

Wniosek

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

Patron szkoły

CWAG Włącz duży kontrast