Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Projekt "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"

Projekt "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działanie 9.2. nr POKL.09.02.00-16-034/11. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie praktycznej znajomości danego zawodu przez uczestników projektu oraz ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Projekt obejmuje pięć typów działań mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia.

Działania

W ramach modernizacji oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy realizowane będą w Projekcie następujące działania:

Działanie 1. Warsztaty carvingu.
Planowany termin realizacji: listopad - grudzień 2013

Działanie 2. Wyjazd na Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw 2013.
Planowany termin realizacji: 30 listopada 2013

Czytaj więcej:

Nabór do projektu

W dniach 18 – 24 września 2013r. ogłaszamy nabór do projektu „Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” nr POKL.09.02.00-16-034/11 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie praktycznej znajomości danego zawodu przez uczestników projektu oraz ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. O udział w Projekcie mogą ubiegać się uczniowie ZSZ nr 4 w Opolu; z klas drugich, trzecich i czwartych technikum. Zgłoszenia przyjmuje szkolny koordynator projektu - Magdalena Zacharewicz.

Czytaj więcej:

Rekrutacja zakończona

1 października 2013 roku w wyniku naboru do projektu została wyłoniona grupa 317 uczniów klas technikum, którzy zadeklarowali swoje uczestnictwo w Projekcie.

Uczniowie zostali podzieleni na pięć grup projektowych. Do każdej z grup przypisana została odrębna ścieżka określająca zakres form wsparcia w Projekcie.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie opisane zostały w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Warsztaty carvingu już za nami

Carving to technika wykonywania dekoracji (rzeźbienia) z warzyw i owoców – bardzo efektowna umiejętność, związana z zawodem technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego i technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, pożądana na rynku pracy.

Czytaj więcej:

Nasi uczniowie na Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw 2013

30 grudnia 2013 roku 10 uczniów klas turystycznych kształcących się w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu, w ramach projektu wyjechało na wycieczkę dydaktyczną do Warszawy, której głównym celem był udział w XXI Targach Turystycznych TT Warsaw. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą turystyczną wystawców z Polski, jak i z zagranicy oraz sposobem prezentacji ofert przez podmioty turystyczne. Targi, to nie tylko oferty turystyczne ale również atrakcje dla zwiedzających. Szczególne wrażenie zrobiła na uczestnikach wirtualna jazda na snowbordzie, możliwość skosztowania regionalnych przysmaków czy rękodzieła wytwarzane wprost na stoiskach.

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

CWAG Włącz duży kontrast