Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Zajęcia laboratoryjne w ramach projektu "RZPWE opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy"

W ramach projektu "RZPWE opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w dniu 29 marca br. 9 uczennic kształcących się w kierunku technika technologii żywności wzięło udział w zajęciach laboratoryjnych.
Przeprowadzone były przez praktyka w zawodzie, który na co dzień pracuje w laboratorium zakładu produkcyjnego Nutricia w Opolu. Przybliżył on w przystępny i ciekawy sposób następujące zagadnienia związane z branżą gastronomiczną:

Czytaj więcej:

Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu, w roku szkolnym 2018-2019 przystąpił do projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działania 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie przez 4 lata.

Głównym zadaniem w projekcie są dodatkowe w oderwaniu od zajęć lekcyjnych 4 tygodniowe staże dla uczniów. W ramach projektu szkoła otrzyma dwa rodzaje wsparcia finansowego w postaci:

1.Doposażenia 2 pracowni kształcenia zawodowego.

2.Stypendium stażowe dla uczniów.

 

W szkole już działa Szkolny Punkt Informacji Kariery (SZPIK), który jest ściśle połączony z doradztwem zawodowym, które działa w szkole.

Kolejnymi bonusami w postaci dodatkowych form wsparcia w ramach projektu mają być szkolenia, kursy, warsztaty zawodowe, wyjazdy studyjne 1 i 2-3 dniowe, czy wyjazdy na targi branżowe dla uczniów, którzy zrealizują płatny staż zawodowy.

W ramach projektu unijnego, którego organizatorem jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opoluuczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z płatnych staży zawodowych w wybranych przez siebie firmach czy zakładach produkcyjnych. Staże będą realizowane w ciągu roku szkolnego tzn. w oderwaniu od zajęć lekcyjnych, jak i w okresie ferii zimowych i wakacji.

Podstawowe informacje dotyczące realizacji staży:

Staż trwa 4 tygodnie (obejmuje 150 godzin – ok. 20 dni roboczych);

Uczniowie otrzymują stypendium stażowe w wysokości ok. 1.000 zł;

Podczas stażu gwarantowane jest : wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Zgłoszenia na staże przyjmuje wicedyrektor – Violetta Polak.

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

CWAG Włącz duży kontrast