Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Dołącz do Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

Informacja dla Rodziców

18 września 2023r.
godz. 17.00
zapraszamy do szkoły Rodziców uczniów klas
drugich, czwartych i piątych PT2
oraz drugich i trzecich BSI stopnia nr 1

Szczegóły:
1. 18.09.2023r.o godz. 17.00 w Sali gimnastycznej –odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas piątych Publicznego Technikum nr 2 z Dyrekcją szkoły. Celem spotkanie jest zapoznanie rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz przedstawienie procedur związanych z egzaminem maturalnym. Przekazane też zostaną informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Następnie zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas wg harmonogramu, który będzie wywieszony w holu szkoły.

2. 18.09 20223r. o godz. 17.00 odbędą się spotkania Rodziców z wychowawcami klas – harmonogram spotkań będzie umieszczony w holu szkoły.

3. 18.09.2023r. o godz. 16.30 w sali nr 1 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców ZSZ 4 w Opolu. ZAPRASZAMY!

Wniosek o udzielenie w roku szkolnym 2023/2024 pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Zamieszczamy w formie elektronicznej druk wniosku o udzielenie w roku szkolnym 2023/2024 pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie mają czas na składanie wniosków o dofinansowanie do sekretariatu szkoły w terminie do 22 września b.r. Na wypłatę dofinansowania szkoła ma czas do 11 grudnia br. Kwoty dofinansowania nie uległy zmianie.

Wniosek

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
4 września 2023r.


Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w trzech turach:


1. Godzina 8.15 klasy drugie, trzecie, czwarte i piąte Publicznego Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 Uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach wg wykazu: Harmonogram


2. Godzina 8.45 klasy pierwsze Publicznego Technikum nr 2


3. Godzina 9.30 klasy pierwsze Branżowej Szkoły I stopnia nr 1
Uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach wg wykazu:Harmonogram

Plany zajęć LO i KKZ

Plan na semestr III i IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR V DLA DOROSŁYCH

Plan zajęć KKZ –SPC.01 semestr I i II  

Trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Wśród Państwa społeczności na pewno są młodzi ludzie, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i obywatelską. Kolejnym krokiem w ich działalności może być członkostwo w RADZIE DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Czytaj więcej:

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - 23 czerwca 2023 r.

 

 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w 5 turach, z wychowawcą, w wyznaczonych salach.:

Harmonogram

„Prymus Opolszczyzny” - nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji

Po raz kolejny Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza do składania wniosków o nagrody w dziedzinie edukacji. Ogłoszony został nabór na: Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w dwóch kategoriach: WIEDZA i SZTUKA dla uczniów wszystkich typów szkół.

Poniżej do pobrania:

Regulamin prymus 2023

Wniosek prymus wiedza 2023

Wszystkie informacje i dokumenty na stronie https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji/

Wnioski należy dostarczyć w terminie od 23 czerwca do 7 lipca 2023 r.

• w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14;
• w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. gen. Józefa Hallera 9, lub w Punkcie Informacyjnym przy ul. Piastowskiej 14 (Ostrówek);
• w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17, II piętro p. 204;
• poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP.

WYWIADÓWKA

 

05 czerwca 2023r. o godz. 16.30 zapraszamy do szkoły Rodziców uczniów klas I-III PT2 i BSI stopnia nr 1.

O godz. 16.30 odbędą się spotkania Rodziców uczniów klas I - III Publicznego Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły nr 1 z wychowawcami klas – harmonogram spotkań będzie umieszczony w holu szkoły.

Od godz. 17.00 do 18.00 dla zainteresowanych rodziców odbędą się konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi – harmonogram dostępny w holu szkoły i u wychowawców.


Zapraszamy!

Strona 1 z 30

CWAG Włącz duży kontrast