Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Rekrutacja do projektu: „Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy.”2018-1-PL01-KA102-047896

Rekrutacja do projektu : „Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy.”2018-1-PL01-KA102-047896, który będzie realizowany na Malcie w terminie maj/czerwiec 2019. Projekt skierowany jest do uczniów Publicznego Technikum nr 2 w Opolu, kształcących się w zawodach:
- technik żywienia i usług gastronomicznych (klasa 3aTG,3bTG)
- technik hotelarstwa (klasa 2hot)
-technik obsługi turystycznej (3tot) jako staż dodatkowy
-technik technologii żywności (2tż)

Ilość miejsc w każdym zawodzie uzależniona jest od potrzeb pracodawcy. W procesie rekrutacji pod uwagę będą brane poniższe kryteria selekcji uczniów:
- zachowanie - do 4 pkt.
- znajomość języka angielskiego zawodowego - do 8 pkt.
- ocena z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - do 5pkt.
- średnia ocena z ostatniego semestru - do 3pkt.
- aktywność na terenie szkoły i poza nią (olimpiady, turnieje, zawody, akademie, itp.)- do 5pkt. (w zależności od rangi wydarzenia)
- pochodzenie ucznia ze wsi, z rodzin biednych, niepełnych lub patologicznych –do 4pkt.
- opinia wychowawcy - do 4pkt.

Maksymalna ilość otrzymanych punktów wynosi 33. Na staż wyjedzie 16 osób z największą ilością punktów. Druki zgłoszeniowe do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stroniewww.szkola.zsz4.opole.plOsoby zainteresowane powinny złożyć je wypełnione w sekretariacie w terminie do 30.11.2018 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 14.12.2018. Uczniom przysługuje możliwość odwołania się w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników.

Wniosek

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

Patron szkoły

CWAG Włącz duży kontrast