Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala ludziom na zdobywanie wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów w pracy. Obecnie co najmniej 85% miejsc pracy w UE wymaga określonego poziomu umiejętności cyfrowych. Czy masz kompetencje potrzebne, aby osiągnąć sukces? Chcesz odkryć swój talent? #DiscoverYourTalent Rozpocznij swoją podróż, dokonaj swojego wyboru. Weź udział w tygodniu #EUVocationalSkills w swoim regionie

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_pl

COVID-19

Oficjalne informacje z Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego przydatne w dobie epidemii wirusa SARS-COV-2

Informacje ogólne

Infomracje na temat kwarantanny

Zasady podczas kwarantanny

Zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Załącznikiem do listu są „Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.Szanowni Rodzice, Opiekunowie, drodzy uczniowie - prosimy o zapoznanie się z treścią obu dokumentów.

List

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

1 września z ogromną radością powitamy uczniów w progach szkoły!
Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi uczniami z oraz Państwem!

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach sportowych należących do szkoły.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o wszystkich członków społeczności szkolnej, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników szkoły, wdrożyłam „Zasady bezpieczeństwa w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego z uwzględnieniem wytycznych MEN,MZ i GIS od 1.09.2020 r.” zawierające informacje na temat organizacji pracy szkoły w reżimie sanitarnym i szczegółowe procedury ochrony przed zarażeniem epidemicznym.

Zasady bezpieczeństwa i procedury zostały umieszczone na naszej stronie internetowej, bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Życzę całej naszej szkolnej społeczności spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego!
Z poważaniem Dyrektor szkoły

Zasady bezpieczeństwa

Bezpieczny powrót do szkoły - plakat

Bezpieczny powrót do szkoły - plakat

List Ministra Edukacji Narodowej

Strona 2 z 2

Całodobowa bezpłatna infolinia

Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Rusza całodobowa bezpłatna infolinia

Plakat

Twój Parasol – aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie

Komenda Główna Policji uruchomiła mobilną, bezpłatną aplikację umożliwiającą szybkie, bezgłosowe powiadomienie policji o zagrożeniu w wyniku przemocy w rodzinie,która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com). Aplikacja pozwala m.in. na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Godło Polski

Patron Szkoły