Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniowie mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Przysługuje ono uczniowi zamieszkałemu na terenie danej gminy, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Kryteria dochodowe przy przyznawaniu stypendium szkolnego w Opolu:

Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od zakwalifikowania do jednej z trzech grup dochodowych według następujących kryteriów:
• I grupa dochodowa - miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 257,00 zł
• II grupa dochodowa - miesięczna wysokość dochodu na osobę wynosi od 257,01 zł do 385,50 zł
• III grupa dochodowa - miesięczna wysokość dochodu na osobę wynosi od 385,51 zł do 514,00 zł

Termin składania dokumentów w Opolu:

Do 15 września 2017 r. na rok szkolny 2017/2018. Wnioski po terminie przyjmowane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. pobyt w szpitalu (w okresie terminowego składania wniosków). Uczniowie zamieszkujący w Opolu - wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu (Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel. 774435700 do 707, 7744357711, 7744357716; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty w Opolu:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:
1. uwierzytelnioną kopią dokumentu, stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
2. oświadczeniem lub zaświadczeniem MOPR dotyczącym korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
3. zaświadczeniem i/lub oświadczeniem dotyczącym dochodu członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku, gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie lub członków jej rodziny:
1. postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej,
2. zaświadczenie PUP,
3. orzeczenia dotyczące niepełnosprawności,
4. zaświadczenie lekarskie dotyczące długotrwałej choroby.

Dodatkowe informacje (dot. Opola):
1. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
3. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały. Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

Druki wniosków i szczegółowe informacje do pobrania na stronie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu http://mcs.opole.pl/p,73,stypendium-szkolne.

Informacja na temat wysokości stypendium szkolnego w Opolu znajduje się na stronie internetowej http://www.mcs.opole.pl//container/doc/2017-07-03-wysokosc-stypendiow-2017-2018.pdf

Uczniowie zamieszkujący poza Opolem - wnioski składa się i pobiera w Urzędzie Gminy miejsca zamieszkania.