Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Konkurs dla gimnazjalistów edycja 2015

Drogi Gimnazjalisto !!!

Weź udział w konkursie, w którym nagrodą główną jest czytnik e-booków!!!


Wystarczy że założysz konto na naszej platformie, rozwiążesz test, kórego pytania dotyczą naszej szkoły i cierpliwie poczekasz na wyniki :-). Odpowiedzi na pytania konkursowe znajdziesz na stronie internetowej www.zsz4.opole.pl.

Czas na rozwiązanie quizu jest nieograniczony !!!

 

Oto kroki, które musisz wykonać:

  1. Wypełnij formularz Nowe konto swoimi danymi.
  2. Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail.
  3. Otwórz wiadomość i kliknij zawarty tam link.
  4. Twoje konto zostanie potwierdzone i będziesz mógł się zalogować.
  5. Teraz kliknij na link Konkurs i podaj swoje dane do logowania.
  6. Odpowiedz na pytania konkursowe. 
  7. Po rozwiązaniu quizu kliknij na przycisk "Zatwierdź wszystkie i zakończ".
  8. Cierpliwie czekaj na wyniki konkursu, które zostaną ogłoszone w maju na stronie www.zsz4.opole.pl.
  9. Jeśli dopisze Ci szczęście odbiesz nagrodę.
  10. Powodzenia :-)

 

REGULAMIN KONKURSU

„Quiz dla gimnazjalistów klas 3”


§ 1 
Wprowadzenie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Quiz dla gimnazjalistów klas trzecich” zwany dalej Konkursem.

§ 2 
Organizatorzy Konkursu

1.Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

§ 3 
Obszar i przedział czasowy

1. Konkurs dotyczy uczniów gimnazjów województwa opolskiego.
2. Rozpoczęcie konkursu (logowanie) - 13 marca 2015r., zakończenie - 30 kwietnia 2015 roku.

 § 4
Sposób prowadzenia Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest przy wykorzystaniu strony www o adresie, www.zsz4.opole.pl zwanej dalej „stroną internetową”.
2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.

§ 5
Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych województwa opolskiego
2. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów klasy trzeciej każdej szkoły gimnazjalnej.

§ 6
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zalogowanie się na stronie www.zsz4.opole.pl i rozwiązanie 10 zadań testowych (w każdym zadaniu jedna odpowiedź jest prawidłowa).

§ 7
Nagrody i sposób wyłonienia zwycięzców

1.Nagrodą główną w Konkursie jest czytnik ebooków. Nagrodzony zostanie zwycięzca z najlepszymi wynikami.
2. Dla II i III miejsca organizator przygotował nagrody książkowe.  
3.W przypadku uzyskania równorzędnej ilości punktów przez uczestników Konkursu o przyznaniu nagród decydować będzie czas poświęcony na rozwiązanie quizu. W przypadku uzyskania równorzędnej ilości punktów oraz wykorzystania takiej samej ilości czasu na rozwiązanie quizu o zwycięstwie decydować będzie wynik losowania.
4.Losowanie przeprowadzi Komisja Konkursowa.
5.Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 11.05.2015, na stronie internetowej Organizatora.

§ 8
Sposób przekazania nagród

1.Nagrody konkursowe będą wydawane w sekretariacie ZSZ nr 4 w Opolu, w dniach 12.05 do 12.06.2015.
2.Nagrody wydawane będą po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej i zaświadczenia szkolnego potwierdzającego uczęszczanie do klasy trzeciej gimnazjum.
3. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, nie otrzyma nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagrody.

§ 9 
Dane osobowe

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
2. Administratorem danych będzie Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wydaje uczestnik konkursu i jego opiekun prawny poprzez wypełnienie pól do założenia konta i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu Konkursu zamieszczona jest na stronie internetowej Organizatora.

       

      Violetta Polak

                                 Dyrektor 
                               Zespołu Szkół Zawodowych nr 4
                               w Opolu