Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

 

Informacje

Wniosek

Drodzy Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia nr 1!

Dla Was jest to dzień szczególny. Zakończenie szkoły. Dla wielu z Was to ostatni dzień kończący młodzieńczą beztroskę, a rozpoczynający dorosłą, zawodową odpowiedzialność, dla wielu zakończenie kolejnego etapu kształcenia i przygotowanie do nowego, być może w naszej szkole. Niezależnie od wybranej drogi, na każdej z nich życzę Wam wszystkim, w imieniu swoim, Waszych Wychowawców i Nauczycieli, realizacji marzeń, szczęścia, zadowolenia z wykonywanej pracy, udanego życia rodzinnego. Realizujcie swoje pasje, mierzcie wysoko, nie ustawajcie w rozwoju, bo pokazaliście ,że stać Was na wiele!

Serdecznie gratuluję ukończenia szkoły! Możecie być z siebie dumni!

Bożena Czapska- Czoch
Dyrektor ZSZ nr 4 w Opolu

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Kończy się niezwykły rok szkolny, w którym musieliśmy zmierzyć się z nieznanym nam wcześniej na tak szeroką skalę nauczaniem na odległość. Nie ma tradycyjnej akademii, wspólnego cieszenia się sukcesami naszych uczniów, wspólnego radowania się z rozpoczynających się wakacji. Jest inaczej, w oddaleniu, ale towarzyszyć nam powinna ta sama radość, a przede wszystkim duma z tego, że wszyscy razem, wspólnym wysiłkiem całej naszej społeczności, pokonaliśmy wiele trudności, wykazaliśmy się mądrością, wzajemnym zrozumieniem i szacunkiem, by z powodzeniem oraz poczuciem dobrze wykonanego obowiązku zakończyć rok szkolny 2019/2020.

Życzę wszystkim dobrego odpoczynku, spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Bożena Czapska- Czoch
Dyrektor ZSZ nr 4 w Opolu

Zajęcia praktyczne dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konsultacje dla uczniów

Drogi Uczniu!
Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
Pamiętaj:
• Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
• Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
• W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce i załóż maseczkę.
• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans co najmniej 1,5 m, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
• Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz lub kaszlesz. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. • Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela
• Zapoznaj się z harmonogramem zwrotu książek i w miarę możliwości tylko w wyznaczonym terminie dokonaj zwrotu książek.

Bożena Czapska-Czoch Dyrektor ZSZ nr 4 w Opolu

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Komunikat

W tym roku obchodzimy dwieście dwudziestą dziewiątą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ,była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.)nowoczesną, spisaną konstytucją. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Kształtowała ona ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli. Konstytucji 3 Maja przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa.

Czytaj więcej:

List do absolwentów

Czytaj więcej:

Słowa pożegnania od Samorządu Uczniowskiego

Drodzy Absolwenci, którzy pracowaliście dla naszej szkolnej społeczności w Samorządzie Uczniowskim, w tak nieoczekiwanych okolicznościach i w tak skromnej formie, chcę podziękować Wam za Wasz wysiłek i zaangażowanie w funkcjonowanie naszej szkoły. Wasz zapał i pomysłowość czyniły cuda, dawały radość i nadzieję innym.
Szczególnie dziękujemy za:

Czytaj więcej:

Strona 1 z 20