Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Wolontariat

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Jan Paweł II

Podstawą prawną podejmowanych działań jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W naszej szkole powstał Szkolny Klub Wolontariatu, jako wynik wspólnej inicjatywy uczniów i nauczycieli. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie całej społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Mamy świadomość, że okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym, jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną wobec konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. Szkolny Kluby Wolontariusza [SKW] to grupa młodych, aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym, włączają się w rozwiązywanie lokalnych problemów. W myśl definicji wolontariatu angażują się oni w działania klubu: świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie.
Nasz SKW:

- działa zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu,
- powołał koordynatora szkolnego klubu,
- przygotowuje młodzież do podejmowania prac wolontaryjnych
- organizuje i wspiera ciekawe inicjatywy wolontaryjnych młodzieży,
- umożliwia młodym podejmowanie działań pomocowych na rzecz potrzebujących w lokalnym środowisku,
- wspiera w rozwijaniu zainteresowań młodzieży,
- prowadzeni działania wspierające dla wolontariuszy,
- kształtuje postawę wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności,

Młodzież skupiona w Szkolnym Klubie Wolontariusza podejmuje działania w dwóch obszarach:
1. działalność akcyjna,
2. wolontariat stały.


Podejmujemy współpracę z różnymi instytucjami, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Hospicjum Betania, Dom Kombatanta, Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim, Dom Dziecka w Opolu, Schronisko dla zwierząt, Domowe Hospicjum dla Dzieci, świetlice środowiskowe, domy kultury. Wspieramy różne inicjatywy, m.in.: Podbiegi Opolskie, Wigilia dla bezdomnych, Szlachetna Paczka, Koszyk Wielkanocny, kwesty i zbiórki na rzecz osób prywatnych i instytucji wspierających potrzebujących.

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jako partner wspierający szkołę Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu w swoich działaniach podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jednym z głównych partnerów w tych działaniach jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (www.ocwip.pl),

CWAG Włącz duży kontrast