Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Formy wsparcia dla uczniów w ramach realizowanego projektu ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1"

1. Kurs obsługi wózków widłowych:( uczniowie klas II-III kształcących się w zawodzie: sprzedawca) realizacja IV kwartał 2018 r.

2. Kurs barmański:( uczniowie pełnoletni kształcący się w zawodach: technik żywieni i usług gastronomicznych, kucharz) realizacja IV kwartał 2018 r.

3. Eksploatacja portów i terminali pasażerskich: ( klasy II-III technik obsługi turystycznej) realizacja XI-XII.2017 r.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KURSACH /ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

Projekt "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1"

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwlifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na "elastycznym" i zmieniającym się rynku pracy.

REGULAMIN

Załącznik 1

Załącznik 2

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1

Projekt skierowany jest do zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej (Opole: ZSM, ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr4, ZSZ im. Staszica, ZSTiOoraz ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzieszowicach) oraz do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wymienionych szkół. Zakłada się udział 866 uczniów oraz 49 nauczycieli.

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy.Ponadto celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy.

W celu wzmocnienia współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje sięutworzenie klas patronackich Politechniki Opolskiej, w których m.in. będą prowadzone autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, realizowane przez wykładowców PO, połączone z warsztatami aktywizującymi i pokazami.

W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. W tym samym celu szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Wsparciem zostaną także objęci nauczyciele przedmiotów zawodowych, dla których planuje się studia podyplomowe pn. "Technologie informacyjne w dydaktyce". W celu podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli planuje siętakże udział nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych oraz w szkoleniach doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym przez nich zawodem. Planuje się wzmocnienie etatów doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach biorących udział w projekcie spoza Miasta Opola oraz realizację dodatkowych godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dodatkowo przewiduje się organizację wyjazdowych obozów naukowych połączonych z możliwością poznania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż oraz warsztatów kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy m.in. pracy zespołowej. W ten sposób zarówno uczniowie jak i nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

CWAG Włącz duży kontrast