Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Maturzysto na stronie OKE we Wrocławiu www.oke.wroc.pl zamieszczone zostały materiały, które pomogą Ci przygotować się do egzaminu. Zapraszamy również do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Deklaracja maturalna dla ucznia lub słuchacza

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego 2019

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Ważne daty dla uczniów

Ważne terminy dla absolwentów

Dokument na temat olimpiad zwalniających z egzaminu

Dokument dotyczący egzaminu z informatyki

Informacja o opłatach za egzamin maturalny

Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 listopada 2015 r. o przygotowywanych materiałach dla egzaminatorów i zdających egzamin maturalny z języka polskiego, biologii i chemii

Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu www.oke.wroc.pl i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl


 

Egzamin maturalny z języka polskiego - materiały dla zadających.

Zasady sporządzania bibliografii


 

Jak napisać dobrą rozprawkę za i przeciw

Jak napisać dobrą rozprawkę opiniującą


 

Projekt edukacyjny „OSWAJAMY MATEMATYKĘ".

Projekt edukacyjny „OSWAJAMY MATEMATYKĘ"

Harmonogram zajęć w ramach projektu - poziom podstawowy

Harmonogram zajęć w ramach projektu - poziom rozszerzony


 

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO zaprasza wszystkich chętnych maturzystów do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie przygotowującym do matury z języka polskiego. Szczegóły w załączniku.

Załącznik