Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Dołącz do Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

Informacja dla Rodziców

18 września 2023r.
godz. 17.00
zapraszamy do szkoły Rodziców uczniów klas
drugich, czwartych i piątych PT2
oraz drugich i trzecich BSI stopnia nr 1

Szczegóły:
1. 18.09.2023r.o godz. 17.00 w Sali gimnastycznej –odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas piątych Publicznego Technikum nr 2 z Dyrekcją szkoły. Celem spotkanie jest zapoznanie rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz przedstawienie procedur związanych z egzaminem maturalnym. Przekazane też zostaną informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Następnie zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas wg harmonogramu, który będzie wywieszony w holu szkoły.

2. 18.09 20223r. o godz. 17.00 odbędą się spotkania Rodziców z wychowawcami klas – harmonogram spotkań będzie umieszczony w holu szkoły.

3. 18.09.2023r. o godz. 16.30 w sali nr 1 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców ZSZ 4 w Opolu. ZAPRASZAMY!

Kiermasz podręczników

Wszystkie osoby chcące sprzedać lub zakupić podręczniki prosimy o umieszczanie ogłoszeń na tablicy Kiermasz Podręczników znajdującej się w holu szkoły. Prosimy, aby na takim ogłoszeniu znajdowała się lista książek do sprzedania, cena oraz nr kontaktowy osoby sprzedającej.

Wniosek o udzielenie w roku szkolnym 2023/2024 pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Zamieszczamy w formie elektronicznej druk wniosku o udzielenie w roku szkolnym 2023/2024 pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie mają czas na składanie wniosków o dofinansowanie do sekretariatu szkoły w terminie do 22 września b.r. Na wypłatę dofinansowania szkoła ma czas do 11 grudnia br. Kwoty dofinansowania nie uległy zmianie.

Wniosek

Trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Wśród Państwa społeczności na pewno są młodzi ludzie, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i obywatelską. Kolejnym krokiem w ich działalności może być członkostwo w RADZIE DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Informacja na temat Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Zamieszczamy w formie załącznika dla zainteresowanych rodziców oraz uczniów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 oraz załącznik do uchwały nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. dotyczący Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025. W przyszłym roku szkolnym będzie trochę więcej czasu na składanie przez rodziców wniosków o dofinansowanie, czyli do 22 września br. oraz na wypłatę rodzicom dofinansowania, czyli do 11 grudnia br. Kwoty dofinansowania nie ulegną zmianie. Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentami.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Załącznik do uchwały nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r.

Stypendium szkolne 2023/2024

Od 1 lipca 2023r. do 15 września 2023r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, ul Armii Krajowej 36, można składać wnioski o stypendium szkolne 2023/2024.

Formularze wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia , a także informacje szczegółowe są dostępne są na stronie https://www.mopr.opole.pl/index.php/strefa-klienta/81-strefa-klienta/stypendium-szkolne-zasilek-szkolny

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 77 4005981, 77 4005982

Całodobowa bezpłatna infolinia

Od 1 listopada 2021r. ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12.Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Plakat

Twój Parasol – aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie

Komenda Główna Policji uruchomiła mobilną, bezpłatną aplikację umożliwiającą szybkie, bezgłosowe powiadomienie policji o zagrożeniu w wyniku przemocy w rodzinie,która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com). Aplikacja pozwala m.in. na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Godło Polski

Patron Szkoły

CWAG Włącz duży kontrast