Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Nabór wniosków stypendialnych "Wspieramy najlepszych III"

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych III”.

Regulamin oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków dostępne są na stronie www.opolskie.pl w zakładce REGION.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 28 września do 9 października br.

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Informacje

Kiermasz podręczników

Z powodu zaistniałej sytuacji w tym roku szkolnym kiermasz podręczników nie może się odbyć w tradycyjny sposób. Wszystkie osoby chcące sprzedać lub zakupić podręczniki prosimy o umieszczanie ogłoszeń na tablicy Kiermasz Podręczników znajdującej się w holu szkoły . Prosimy, aby na takim ogłoszeniu znajdowała się lista książek do sprzedania, cena oraz nr kontaktowy osoby sprzedającej. Nauczyciele bibliotekarze będą także umieszczać aktualne ogłoszenia na stronie szkoły w zakładce Uczeń-Biblioteka.

10 września 2020r. zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych PT 2 i BS I stopnia nr 1 oraz czwartych PT2 na spotkanie

10 września 2020 roku o godzinie 16.15 zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych Publicznego Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 na spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły i wychowawcami klas. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej - wejście”D” od strony boiska, a następnie w salach wg harmonogramu:

Harmonogram

O godz. 16.30 w holu górnym szkoły – wejście główne ”A” i boczne ”B” ,odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas czwartych z Dyrekcją szkoły i nauczycielami przygotowującymi do egzaminu maturalnego. Celem spotkanie jest zapoznanie rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz przedstawienie procedur związanych z egzaminem maturalnym. Następnie zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas wg harmonogramu:

Harmonogram

Konsultacje wychowawców dla rodziców uczniów klas II i III PT2 i BS I stopnia nr 1 odbędą się w późniejszym terminie.

Plakat profilaktyczny

Zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Załącznikiem do listu są „Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.Szanowni Rodzice, Opiekunowie, drodzy uczniowie - prosimy o zapoznanie się z treścią obu dokumentów.

List

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

1 września z ogromną radością powitamy uczniów w progach szkoły!
Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi uczniami z oraz Państwem!

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach sportowych należących do szkoły.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o wszystkich członków społeczności szkolnej, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników szkoły, wdrożyłam „Zasady bezpieczeństwa w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego z uwzględnieniem wytycznych MEN,MZ i GIS od 1.09.2020 r.” zawierające informacje na temat organizacji pracy szkoły w reżimie sanitarnym i szczegółowe procedury ochrony przed zarażeniem epidemicznym.

Zasady bezpieczeństwa i procedury zostały umieszczone na naszej stronie internetowej, bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Życzę całej naszej szkolnej społeczności spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego!
Z poważaniem Dyrektor szkoły

Zasady bezpieczeństwa

Bezpieczny powrót do szkoły - plakat

Bezpieczny powrót do szkoły - plakat

List Ministra Edukacji Narodowej

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.404.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA

WNIOSEK

WNIOSEK

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

 

Informacje

Wniosek

Całodobowa bezpłatna infolinia

 

 

 

 

Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Rusza całodobowa bezpłatna infolinia

Plakat

 

 

 

 

 

Twój Parasol – aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie

 

 

 

Komenda Główna Policji uruchomiła mobilną, bezpłatną aplikację umożliwiającą szybkie, bezgłosowe powiadomienie policji o zagrożeniu w wyniku przemocy w rodzinie,która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com). Aplikacja pozwala m.in. na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.